讲中国历史,看历史知识,尽在鸿运赌场_皇马赌场_雅加达赌场网

西门庆的四大梦中情人都是谁?揭西门庆梦中情人

来源:鸿运赌场_皇马赌场_雅加达赌场2018-04-13 15:38:20责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】传世名著《金瓶梅》中,妻妾成群的西门庆有四大“梦中情人”。她们是谁呢?且看《金瓶梅》第五十七回中的一段对话:西门庆的大老婆吴月娘见丈夫风流成性,整天拈花惹草,就…

本文地址:http://www.scioex.com/art/239803.html
文章摘要:西门庆的四大梦中情人都是谁?揭西门庆梦中情人 ,轶事遗闻另立购置费,牛头马面秋毫勿犯在座。

chuánshìmíngzhe jīnpíngméi zhōng,qièchéngqúnde西ménqìngyǒu mèngzhōngqíngrén  menshìshuíne?

qiěkàn jīnpíngméi shíhuízhōngdeduànduìhuà:

西ménqìngdelǎoyuèniángjiànzhàngfēngliúchéngxìng,zhěngtiānniānhuācǎo,jiùjièláiquàn tāncáihǎodeshìshǎogànxiēér,zǎnxiàxiēyīngōngxiǎodehǎo  

ér西ménqìngquèzhízhuànghuí: zánwén西tiānzhǐguòyàohuángjīn,yīnshí殿diànyàoxiēchǔqiāngyíngqiú zánzhīxiāojìnzhèjiā广guǎngwéishànshì,jiù便biànqiángjiānlechángé,jiānlezhī,guǎilefēiqióng,dàole西wángdeér,miètiānguì!

chángé zhī fēiqióng wángniángniángdeér,zhèjiùshì西ménqìngshífènxīnde mèngzhōngqíngrén ,shìmèngmèiqiúdànyòupiāomiǎode shénxiānjiějiě  

chángé zhī wángniángniángdeérwéirénmensuǒshúrěn,fēiqióngquèxiānwéirénzhī 

 nèichuán zǎi:fēiqióng,wéi西wángzhīshì,měiyànjuélún 

<rb>西</rb><rt>xī</rt><rb>门</rb><rt>mén</rt><rb>庆</rb><rt>qìng</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>四</rb><rt>sì</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>梦</rb><rt>mèng</rt><rb>中</rb><rt>zhōng</rt><rb>情</rb><rt>qíng</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>都</rb><rt>dōu</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>谁</rb><rt>shuí</rt>?<rb>揭</rb><rt>jiē</rt><rb>西</rb><rt>xī</rt><rb>门</rb><rt>mén</rt><rb>庆</rb><rt>qìng</rt><rb>梦</rb><rt>mèng</rt><rb>中</rb><rt>zhōng</rt><rb>情</rb><rt>qíng</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt>

chuánshuōfēiqióngcéngbàntōuyóurénjiān,zàihànquántáixiàdàoshūshēngzhèngjiāo,xiàngjiànqīngxīn,zhāixiàlexiōngqiánpèidàidemíngzhūxiàngzèng,biǎoài 

zhèngjiāoshìxiānshìdeshūshēng,dàoměikuìzèngdemíngzhūjiùchuāizài怀huái,hàixiūzhezhekāi gāngzǒuleshùshí,ránxiàn怀huáikōngkōng,míngzhūérfēi zàihuítóukànèrwèiměishí,zǎojiànle zhījiànyuǎnchùdejiāngshuǐshàng,liǎngměihánglàngzhīshàng,huáshang,língwēi,fēng姿zhuóyuē,měile,qiěshíyǐnshíxiàn zhèngshūdāishàngmiǎntiǎnle,shàngzhuī,dànzěnmezhuīshàng měihuítiāntíngle,jiāngbiānliúzhèngjiāodeshēngtàn 

 tàipíng广guǎngxiān zǎi:tángkāichéngchū,jìnshìchányóuzhōng,bìng,zhīrénshì,qīnyǒushùrén huánzuòshǒuzhī,zhìsān,juěránér,shūyuē: xiǎoyáotáiqīng,zuòzhōngwéiyǒufēiqióng chénxīnwèijìnyuánzài,shíxiàshānkōngyuèmíng  shūmèi míng,yòujīng,gǎièryuē tiānfēngfēixiàshēng  shū,ránzuì,mèi liángjiǔ,jiànyányuē: zuómèngdàoyáotái,yǒuxiānsānbǎirén,jiēchù nèirényúnshìfēiqióng,qiǎnshī chéng,yòulìnggǎiyuē: shìjiānrénzhīyǒu  ,shènbèishǎngtàn,lìngzhūxiānjiē,yuē: jun1zhōngzhì,qiěguī  ruòyǒuréndǎoyǐnzhě,suíhuíěr  

cóngzhèmiáoshùkàn,menhuòzhīfēiqióngdeliǎngdiǎn shìlúndeměi  xiānsānbǎirén,jiēchù ,ér zuòzhōngwéiyǒufēiqióng ,jiànfēiqióngdeměishìyànguànqúnfāng chūlèicuìde èrshìhěndiào zhuānménduìchánshuō shìjiānrénzhīyǒu ,bìnglìngchánhánxìngmíngdeèrxiūgǎile 

tángdàizhemíngshīrénbáizàimíngpiān shang zhōngcéngfēiqióng: yuándiǎnhuánzhāoè绿huá,wánghuīmèibiéfēiqióng  báizhù: fēiqióng,è绿huá,jiēxiān  (liúxìng)

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科